Catechisaties

 

Zoals gebruikelijk beginnen in september de catechisaties weer. De vakanties zijn achter de rug en de scholen dan al weer een tijdje begonnen. Jullie zijn al weer bezig met allerlei dingen. Toch is het belangrijk om vooral ook tijd vrij te maken voor de catechisaties om zo te leren over de Bijbel en de Kerk. Alle jongens en meisjes vanaf 12 jaar worden voor het eerst verwacht op donderdagavond 4 oktober in de kleine zaal van ‘Pnil’.

De tijden zijn als volgt:
de groep van 12 tot en met 15 jaar: van 19.00 tot 19.45 uur;
de groep van 16 jaar en ouder: van 20.00 tot 20.45 uur.

Hierbij zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd! Hierbij denken we in het bijzonder aan degene die dit jaar naar het voortgezet onderwijs gaan en dus nog niet eerder de catechisaties hebben bijgewoond. We hopen dat jullie allemaal trouw de avonden zullen bezoeken.

Ook de ouders roepen we op hun kinderen aan te sporen om te komen. Het is n van de belangrijkste onderdelen, zo niet ht belangrijkste, in de opvoeding. Wat is er wezenlijker hen in contact te brengen met en te laten onderwijzen uit het Woord van God. Een grote verantwoording waaraan niemand zich mag onttrekken.

Belijdeniscatechisatie
We hopen dat er ook dit jaar weer deelnemers zullen zijn voor de belijdeniscatechisatie. We weten dat bij een aantal gemeenteleden het verlangen leeft om deze catechisatie te volgen, hoewel het er tot nu toe nog niet van gekomen is. Zij die dit voornemen hebben kunnen contact opnemen met de scriba scriba@hervormd-elst.nl. Ook wanneer u er nog een keer over wilt praten, kunt u uiteraard contact opnemen met hem of met een van de ouderlingen voor een afspraak.

We hopen eind september met de belijdeniscatechisatie te kunnen starten. De avond en de aanvangstijd zullen zoveel mogelijk in overleg worden vastgesteld.