Kerkradio

 

Het doel is mensen, die helemaal of tijdelijk verhinderd zijn om in de kerk te komen, toch de mogelijkheid te bieden om Gods woord te kunnen horen.

Dit kan door middel van de kerkradio of een CD.
Om van deze hulpmiddelen gebruik te kunnen maken, zijn de volgende criteria opgesteld:

Gebruik kerkradio:
Alleen voor zieken of moeilijk ter been zijnde.
Alleen als het gaat om permanente afwezigheid tijdens de kerkdiensten.
Wanneer tijdelijk de kerkdiensten niet bezocht kunnen worden.

CD: 
CD’s, met een door u aangeven opname van een in onze kerk gehouden dienst, kunnen besteld worden.
Deze CD’s kosten € 4,00 per stuk. De opbrengst komt ten goede van de kerk.

Heeft u vragen over het gebruik van de kerkradio of wilt u een CD van een bepaalde dienst kopen? Neemt u dan contact op met R. Geers, Oranjestraat 75.